ჩვენ მომხმარებლებს აქვთ საშუალება შეასრულონ ორი ოპერაცია სმს-ით:

სმს სესხი: 91117 ნომერზე გააგზავნეთ ტექსტში თანხა და ვადა, მაგ:250 30

სმს-ით დავალიანების გარკვევა: 91117 ნომერზე გააგზავნეთ ტექსტში "d" (დავალიანების პირველი ასო)
loading..