გახანგრძლივება

რა უნდა გააკეთოთ იმ შემთხვევაში თუ დროულად ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას? ჩვენ გავითვალისწინეთ ასეთი შესაძლებლობა და გთავაზობთ სესხის დაფარვის ვადის გახანგრძლივებას 7, 14 ან 30 დღით, სესხის გახანგრძლივებისთვის საჭირო თანხა უნდა გადარიცხო ჩვენს საბანკო ანგარიშზე. გახანგრძლივების საფასური შეგიძლია დაიანგარიშო სპეციალური კალკულატორით. რომელიც განთავსებულია გვერდის მარჯვენა ნაწილში.

გაითვალისწინეთ:

იმ შემთხვევაში თუკი სესხზე გიფიქსირდებათ ვადაგადაცილება, გადავადების საკომისიოსთან ერთად უნდა დაფაროთ მიმდინარე ჯარიმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სესხის გადავადების თანხა მიემართება ჯარიმას.

გადავადება შესაძლებელია მხოლოდ მოკლევადიან სესხზე


ძირი თანხა

-
+
7 დღე 14 დღე 30 დღე
loading..