0

სესხის თანხა ლარამდე

 • 100
 • 200
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 

სესხის ვადა 35 დღემდე

0
35
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25

სესხი:  ლარი

კომისია:  ლარი

ჯამში:  ლარი

სესხის დაფარვის ბოლო ვადა

სამუშაო საათები

სამუშაო დღეებში

9:00-დან 19:00-მდე

არასამუშაო დღეებში

10:00-დან 18:00-მდე

ჩვენ არ ვუგზავნით სარეკლამო სმს-ს უცხო პირებს(არა ჩვენ კლიენტებს)

ჩვენ არ ვაძლევთ სესხს გადახდის უუნარო პირებს

ვაგზავნით დროულ გაფრთხილებას სესხის დაფარვის თარიღზე და ოდენობაზე

იმავე დღეს გადავცემთ ინფორმაციას კრედიტ ინფოში

loading..