თუკი სარგებლობთ ინტერნეტ ბანკით შემდეგ ბანკებში: თიბისი ბანკი, საქართველოს ბანკი, ლიბერთი ბანკი, თქვენ შეგიძლიათ გადმორიცხოთ თანხა ჩვენს ანგარიშზე იმავე ბანკში და სესხის დაფარვა განხორციელდება ბანკის საკომისიოს გარეშე.

ბანკის სალაროში ან ინტერნეტ ბანკინგით კომისია: 0 - 0.5ლ

თანხის ასახვა ხდება სამუშაო დროის განმავლობაში-მომდევნო 30 წუთში
თი ბი სი, ლიბერთი და საქართველოს ბანკებში ჩარიცხვა ხდება საკომისიოს გარეშე
ყველა სხვა ბანკიდან გადარიცხვის საკომისიო არის 0,5 - 1 ლარი.

გადახდის დანიშნულება: სესხის დაფარვა(სესხის გადავადება).პირადი № ######
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404969414
მიმღები: შპს მისო "ემ ბი ეს"
ანგარიში:


თი-ბი-სი ბანკი GE75TB7454036080100003

საქართველოს ბანკი GE67BG0000000302083600

სასესხო ხელშეკრულების დარღვევის შედეგები

ხარჯები სესხის დაფარვისას იმ შემთხვევაში თუ დროულად არ დაფარავთ სესხს დაერიცხება საურავი.

უარყოფითი გავლენა საკრედიტო ისტორიაზე სასესხო ხელშეკრულების დარღვევას მოჰყვება სხვადასხვა სახის გართულებები, ეს ფაქტი უარყოფითად აისახება თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე და გამოიწვევს გარკვეულ სირთულეებს სხვა საკრედიტო მომსახურებით სარგებლობისას, მაგალითად განვადებით საქონლის შეძენისას.

თანხის დაბრუნება სასამართლოს გზით. ჩვენ უფლებამოსილები ვართ, ვადაგადაცილებული სესხის ამოღების უფლება გადავცეთ პრობლემურ სესხებთან მომუშავე სპეციალიზირებულ ორგანიზაციებს. სესხის ამოღებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი დაეკისრება პირს, რომელმაც დაარღვია სესხის დაფარვის პირობები.

loading..